0
พูดคุยกับแม่บ้านรวมทั้งบอกให้เขารู้ว่าคุณจะถูกใจโต๊ะสนิทสนมในตอนค่ำ ขอบคุณเขาในการฟังคุณและก็ให้ทิปสำหรับเวลาของเขา การค้นหาห้องอาหาร "ช้าๆ" เมื่อเดินทาง สถานประกอบการพวกนี้รวมการทานอาหารกับความตั้งใจจริงที่จะปลูกของกินที่ปลูกในเขตแดน

Comments