0
Thêm vào đấy, quỹ Dân Sinh villa One Verandah Quận 2 bước mới xem tới kế bên là như nguyên vẹn hệ sinh thái ở Quận 2: loài tràm bông trắng thứ sinh, vịnh biển, bể nước tự nhiên… các biệt thự đẳng cấp 5 sao quốc

Comments