Published News

Máy đẩy tinh chất dưỡng trắng Halio Ion Cleansing & Moiturizing Beauty Device với những đặc điểm vượt trội

http://lixiboxluadaoviet1980.huicopper.com/mot-vai-net-ve-blogger-nhi-ngo-skincare-junkie-tong-hop-tu-lixibox-foreo

Thực tế thì Lixibox đã quá nổi với việc ăn sẵn, đi dập logo vào sản phẩm bán giá đắt. Cụ thể là nhập máy Halio với giá 270.000đ (Giá 81 tệ khi mua 500 máy, chưa mặc cả số lượng lớn hơn. Máy đẩy tinh chất Halio